[x] close/ปิด
Powered by WATTHAISTUTTGHART. 2011/2554
 


 

 

  

  

25 / ม.ค. / 2554 : วัดสังฆวิหาร
ประวัติวัดสังฆวิหาร
เรื่องราวประวัติและความเป็นมาของการก่อสร้างวัดสังฆวิหาร เมืองสตุ๊ดการ์ด[7153]
24 / ม.ค. / 2554 : พระพุทธเจ้า
ประวัติพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่า \\\"สิทธัตถะ\\\" เป็พระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ กษัตริย์ผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์ [9894]
24 / ม.ค. / 2554 : Dhama&Meditation
“เขาด่าแล้วไม่โกรธ ว่ายากแล้ว เขาชมแล้วไม่ยิ้ม ยากยิ่งกว่า\"
\"หญ้าแม้เป็นพืชต้นเล็กๆ แต่เพราะมีความทนทรหด จึงสามารถแพร่พันธุ์ไปได้ทั่วโลกฉันใด คนเราแม้กำลังทรัพย์[9366]
24 / ม.ค. / 2554 : Dhama&Meditation
ฉลาดทำใจในยามมีสุข
ใคร ๆ ก็ต้องการความสุข และคิดว่าความสุขจะได้มาก็เมื่อมีทรัพย์ ได้โชค[8294]
24 / ม.ค. / 2554 : Dhama&Meditation
อาหารของดวงใจ
ความอิ่มเอิบ ด้วยอารมณ์ ทางรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส นั้น เป็นอาหารของฝ่ายโลก[7369]
24 / ม.ค. / 2554 : Dhama&Meditation
ความผิดในความถูก...ธรรมอุปมา 1
จะหลุดพ้นได้ต้องเริ่มจากการเห็นโทษ ให้เอาจิตพิจารณากายนี้ให้รู้จัก เมื่อรู้จักแล้วมันก็เป็นสิ่งไม่แน่นอน เป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้น [4108]
24 / ม.ค. / 2554 : ประเพณีวัฒนธรรมไทย
วันสงกรานต์
ในแต่ละปี ประเทศไทยเราจะมีวันสำคัญของชาติหลายวันด้วยกัน ทั้งที่เป็นวันสำคัญเกี่ยวกับชาติ[4819]
24 / ม.ค. / 2554 : Dhama&Meditation
สติที่นึกถึงธรรมะ
...การภาวนาคือการทำให้สงบ เมื่อสงบแล้วก็คือทำให้รู้ การทำให้สงบหรือทำให้รู้นี้ต้องลงมือปฏิบัติ กายกับจิตสองอย่างนี้เอง ไม่ใช่อื่น[4426]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/3
<< 1 2 3 >>


 
   
 

 

 

Watthaistuttgart © 2010 Created by วัดสังฆวิหาร
LERCHEN STR.79 70176 Stuttgart
Tel.>> 0711-31963999 Fax.>>0711-31963998

ADMIN

cheap jordan shoescheap jordan shoescheap jordan shoessac longchamp pas cher